Elbesiktningar

VG El & Styr Bohuslän utför elbesiktningar av elinstallationer. Syftet med en elbesiktning är att kontrollera att anläggningen är säker.

Det är innehavaren av anläggningen som är ansvarig för att elbesktningar utförs. Beroende på typ av anläggning finns det även i vissa fall bestämmelser om tidsintervall mellan besiktningar.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Vi utför elbesiktningar i bl.a. kontor, butiker, industrier och offentliga miljöer.

Elbesiktningar

Säkra elinstallationer med elbesiktning

Vid en elbesiktning ingår att kontrollera hela anläggningens funktion och att alla delar är säkra och fungerar som avsett. Utöver besiktningen kan även kontrollanten komma med förslag på energibesparande åtgärder.

Hur ofta en elbesiktning behöver göras beror på typ av anläggning.

För att upprätthålla en säker anläggning mellan kontrollerna rekommenderar vi att regelbundet utföra service. Vi erbjuder serviceavtal som garanterar en säker drift och som ger en överblick över anläggningen. Läs mer om elservice och serviceavtal här.