Elentreprenader inom elinstallationer

Vi arbetar med alla typer av elentreprenader inom elinstallationer, både ny- och ominstallationer. Vanligtvis arbetar vi i bostadsfastigheter, kontorsfastigheter, offentliga fastigheter och inom industrin. Våra elektriker har lång erfarenhet och bred kompetens vilket ger säkra och trygga elinstallationer.

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen.

Kolla elföretaget hos Elsäkerhetsverket.

Tveka inte att kontakta oss vid ny- eller ominstallationer av el- och styrutrustning.

Elentreprenader inom elinstallationer

Från idé till färdig elinstallation

Vi arbetar inom alla delar av elentreprenader, både total- och utförandeentreprenader. Vi kan ge förslag på lösningar, upprätta ritningar och handlingar, projektleda, genomföra el – och styrinstallationen samt driftsätta anläggningen.

Vid totalentreprenader arbetar vi gärna nära ihop med beställaren för att uppnå den mest effektiva elinstallationen för fastigheten.

Vi anlitas främst av kommuner, byggare, ventilationsföretag, bostadsbolag m.m.

Drift och underhåll

Efter att elinstallationen är driftsatt är det viktigt att fortsätta det löpande underhållet för att bibehålla en säker och energieffektiv anläggning. Teckna ett serviceavtal med oss för ett enkelt och smidigt sätt att sköta underhållet av el- och styrinstallationer. Med ett serviceavtal tar vi hand om serviceintervall och löpande underhåll.

Läs mer om elservice och serviceavtal här!