Elservice

VG El & Styr Bohuslän arbetar med löpande elservice av alla typer av elinstallationer.

En elservice kan t.ex. innebära underhåll och reparation av elinstallationer eller felsökning och reparation av styr- och reglersystem. Kunder som vi arbetar mot finns främst inom privat- och offentlig sektor.

Vi utför även elbesiktningar vilket ger en överblick och status över anläggningen samt eventuellt förslag på energibesparande åtgärder.

Elservice

Serviceavtal

Teckna ett serviceavtal med oss för ett enkelt och smidigt sätt att sköta underhållet av el- och styrinstallationer. Med ett serviceavtal tar vi hand om serviceintervall och löpande underhåll. Vi kontaktar er när det är dags för service och översyn av er anläggning. Med ett serviceavtal på plats lär vi känna er anläggning vilket medför att vi kan komma med löpande förslag på förbättringsåtgärder som t.ex. energibesparande åtgärder.

Ihop med att ett serviceavtal tecknas gör vi samtidigt en genomgång av hela anläggningen för att dokumentera alla delar. Vi kommer därefter med rekommendationer om serviceintervall och vilka delar som ska ingå i avtalet.

Fördelen med ett serviceavtal är att ni alltid har en anläggning som underhålls på rätt sätt och att risken för oväntade driftsstopp minimeras.