Fastighetsautomation (KNX)

Fastighetsautomation (KNX) innebär att vi digitaliserar fastigheter med olika typer av mätsystem för bättre kontroll och övervakning.

Med övervakning av t.ex. värme, vatten, el, rökdetektorer och solpaneler får man en överblick över fastighetens status i realtid. Utifrån den data som systemen samlar in kan man både optimera drift och övervaka att alla funktioner fungerar korrekt.

Vi installerar styrsystem både vid ny- och ombyggnation av elsystem.

Fastighetsautomation (KNX)