Våra tjänster inom El- och Styrteknik

VG El & Styr Bohuslän erbjuder tjänster inom elinstallationer och fastighetsautomation (KNX). El- och styrteknik är helt avgörande för att en fastighets olika delar ska fungera. Belysning, värme, ventilation m.m. är alla funktioner som är beroende av de tjänster som vi levererar.

Våra elektriker har lång erfarenhet vilket gör att vi kan erbjuda både hög kvalitet och ett effektivt genomförande.

Vi arbetar inom fyra tjänsteområden: Fastighetsautomation (KNX), Elservice, Elentreprenader och Elbesiktningar.

Läs mer nedan om vad vi kan erbjuda.

Våra tjänster inom elinstallationer

Fastighetsautomation

Vi digitaliserar fastigheter (KNX) med olika typer av mätsystem för bättre kontroll och övervakning.

Läs mer >>

Elservice

Regelbunden service minskar risken för ofrivilliga driftstopp och ger en bättre överblick över anläggningen.

Läs mer >>

Elentreprenader

Vi arbetar med alla typer av entreprenader inom elinstallationer, både ny- och ombyggnation.

Läs mer >>

Elbesiktningar

Vi utför elbesiktningar av elinstallationer. Syftet är att kontrollera att anläggningen är säker.

Läs mer >>